Phần mềm Einvoice là giải pháp chuyên dụng cho xuất hóa đơn tự in, và quản lý hóa đơn được tổng cục thuế thẩm định, các tính năng cơ bản:

 • Quản lý theo mô hình tập trung.
 • Lập hóa đơn nhanh chóng, chính xác
 • Quản lý khách hàng xuất hóa đơn
 • Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế...
 • Có nhiều mẫu hóa đơn để lựa chọn
 • Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên.
 • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp
 • Có thể tích hợp xuất hóa đơn tự in và đặt in trong phần mềm
 • Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bằng Video.
 • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ. 

Các tính năng cao cấp:

 • Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh công ty, giữa tổng công ty và các công ty con
 • Có khả năng tích hợp dữ liệu từ phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán.
 • Công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến, chống làm giả hóa đơn.
 • Giải pháp tư vấn thiết lập mẫu hóa đơn màu mà không cần dùng máy in màu

Với chi phí hợp lý, ứng dụng phần mềm Einvoice để xuất hóa đơn tự in và quản lý hóa đơn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giảm thời gian và công sức viết hóa đơn tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

© 2017 by Häfele Vietnam LLC